Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2013

Γνωστοποίηση Συμμετοχής/Notification of ParticipationΔ Ι Ε Θ Ν Ε Σ   Σ Υ Μ Π Ο Σ Ι Ο
«Ελληνικός Πολιτισμός και Προσέγγιση του Θείου»
                                         ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Επώνυμο:

Όνομα:

Ίδρυμα-Οργανισμός-Σχολείο:

Ιδιότητα:

Διεύθυνση  Επικοινωνίας

Οδός - Αριθμός:

Πόλη:     T.Κ.

Χώρα:

Τηλέφωνο:     Fax: 

E-mail:


Σκοπεύω να παρακολουθήσω το συνέδριο.
Ναι         Όχι   

Σκοπεύω να υποβάλω εργασία για παρουσίαση.
Ναι          Όχι

Αν ναι, παρακαλώ αναφέρετε τον τίτλο της εργασίας.

Αποστείλετε τη φόρμα με email στη διεύθυνση:sinedria.ekataios@gmail.com


Ίωνος Δραγούμη 42 • 68 100 Αλεξανδρούπολη Τηλ.: 25510 28392, 6945 221871 • URL: www.ekataios.com-http://sinedria-ekataios.blogspot.com/- http://ekataios.blogspot.com/ • E-mail: ekataios@gmail.com-sinedria.ekataios@gmail.com
INTERNATIONAL SYMPOSIUM

 «Greek Culture and the Devine Approach »                                 PARTICIPATION FORM (to be filled in by candidate participants)

Surname:

First Name:

Institution-Organization-School:

Job Description:

Correspondence Address:

Street Number:

City/Town:

Postal Code:

Country:

Phone No:    

Fax No: 

E-mail:


I am attending the Conference.
Yes        No  

I will submit an abstract for presentation
Yes          No

If you are submitting an abstract for presentation, please write the title of the presentation:

You can fill in the form and email it to the following address:           sinedria.ekataios@gmail.com (recommended)
Ionos Dragoumi  42 • 68 100 Alexandroupolis Τel.: +30 25510 28392, 6945 221871 • URL: www.ekataios.com-http://sinedria-ekataios.blogspot.com/- http://ekataios.blogspot.com/ • E-mail: ekataios@gmail.com-sinedria.ekataios@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου