Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή, 3 Ιουνίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ANNOUNCEMENT


Αφορά όσους δεν έχουν έρθει σε επικοινωνία με τους διοργανωτές και δεν έχουν  καταβάλει το ποσό συμμετοχής στο συνέδριο…
Σας ενημερώνουμε ότι την 15η Ιουνίου 2012 θα ανακοινωθεί το Πρόγραμμα του Συνεδρίου και γι΄ αυτό παρακαλούνται όσοι  δεν έχουν καταβάλει το ποσό συμμετοχής να το τακτοποιήσουν. 
Η Οργανωτική Επιτροπή

It concerns those that have not come in contact with the organizers and they have not pay the participation fees for the congress.
We inform you that on 15th June 2012  will be announced the program of the Congress and we please those that have not paid the participation fees to pay as soon as possible.
The Organization Committee

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου