Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2012

Γενικές Πληροφορίες – Όροι Συμμετοχής

Χρονοδιάγραμμα
Η επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου θα σας ενημερώσει για την αποδοχή της περίληψης μέχρι την 31η Μαρτίου 2012. Οι εισηγητές και οι εισηγήτριες καλούνται να εγγραφούν έγκαιρα μέχρι και την 10/04/2012.
Τα έξοδα διαμονής και διατροφής των συνέδρων εισηγητών και εισηγητριών θα καλυφθούν από την Οργανωτική Επιτροπή.


Γλώσσες Συνεδρίου
Ελληνική και Αγγλική


Διαδικασία εγγραφής
Καταθέστε το χρηματικό ποσό για την εγγραφή σας στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος  και στον λογαριασμό 3800102569059, καθώς και σε IBAN GR1804312200003800102569059 - BIC: ABGRGRAA. Στην απόδειξη κατάθεσης να είναι ευανάγνωστο το όνομα της καταθέτριας/η. Στείλτε την απόδειξη κατάθεσης και το δελτίο εγγραφής ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
Ιων. Δραγούμη 42 Τ.Κ. 68 100 Αλεξανδρούπολη
Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: sinedria.ekataios@gmail.com


Κόστος εγγραφής
Εισηγήτριες/τές: 150 € (εγγραφή μέχρι 10/4/2012)
Σύνεδροι: 75 €
Φοιτητήτριες/ές (προπτυχιακές):  50 €


Για τυχόν απορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Συνεδρίου:
τηλ. : 6945221871, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sinedria.ekataios@gmail.com

                                           Η Οργανωτική Επιτροπή


------------------------------------------------------------------------------------------------------


General Information

Abstract Submission Information

The Scientific Committee of the Conference will determine whether the abstract will be accepted for presentation. Notifications of acceptance will be sent by the 31st of March 2012.The invited speakers or Presenting authors (εισηγητες) are asked to register in time until the 10/04/2012.

The full board accommodation expenses for the invited speakers or Presenting authors are covered by the Organizing Committee; and that explains the registration fees required.

(The registration Fees include:

·         Participation in all scientific sessions

·         Conference Printed Material

·         Full Board Accommodation (accommodation and meals) )Conference Language

Greek and English


Registration
You can pay the Registration Fees in the following account:

Agricultural Bank of Greece, 3800102569059 or
IBAN GR1804312200003800102569059 - BIC: ABGRGRAA.

Make sure you get the Payment Receipt from the Bank, where your name is readable. Sent the Payment Receipt with the Registration Form to the following address:
Ionos Dragoumi 42 GR- 68 100 Alexandroupolis, Evros, Greece
Email: sinedria.ekataios@gmail.com


Registration Fees
Invited speakers or Presenting authors: 150 € (registration deadline: 10/4/2012)
Participants: 75 €
Students (postgraduates):  50 €

For further information and inquires you can contact the Conference Secretariat   by telephone (+30 6945221871).
Conference email: sinedria.ekataios@gmail.com  

The Organizing Committee

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου