Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2012

Γνωστοποίηση Συμμετοχής

                                5o ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

                     «Ο Μύθος ως Μορφή Δύναμης, Δημιουργίας και Πολιτιστικής Αναβίωσης»
                                                ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Επώνυμο:

Όνομα:

Ίδρυμα-Οργανισμός-Σχολείο:

Ιδιότητα:

Διεύθυνση  Επικοινωνίας

Οδός - Αριθμός:

Πόλη:     T.Κ.

Χώρα:

Τηλέφωνο:     Fax: 

E-mail:


Σκοπεύω να παρακολουθήσω το συνέδριο.
Ναι         Όχι   

Σκοπεύω να υποβάλω εργασία για παρουσίαση.
Ναι          Όχι

Αν ναι, παρακαλώ αναφέρετε τον τίτλο της εργασίας.
(1). Αποστείλετε τη φόρμα με email στη διεύθυνση:sinedria.ekataios@gmail.com
(2). Τυπώστε τη φόρμα και αποστείλετε την στο Fax: 25510 28392
      (προτιμάται πάντως η αποστολή με e-mail)   

Ίωνος Δραγούμη 42 • 68 100 Αλεξανδρούπολη Τηλ.: 25510 28392, 6945 221871 • URL: www.ekataios.com-http://sinedria-ekataios.blogspot.com/- http://ekataios.blogspot.com/ • E-mail: ekataios@gmail.com-sinedria.ekataios@gmail.com


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEK CULTURE
 «Myth as a Form of Power, Creation and Cultural Revival »


 PARTICIPATION FORM (to be filled in by candidate participants)

Surname:

First Name:

Institution-Organization-School:

Job Description:

Correspondence Address:

Street Number:

City/Town:

Postal Code:

Country:

Phone No:    

Fax No: 

E-mail:


I am attending the Conference.
Yes        No  

I will submit an abstract for presentation
Yes          No

If you are submitting an abstract for presentation, please write the title of the presentation:

(1). You can fill in the form and email it to the following address:           sinedria.ekataios@gmail.com (recommended)
(2). You can print the form and send it by Fax: +30 25510 28392
     
Ionos Dragoumi  42 • 68 100 Alexandroupolis Τel.: +30 25510 28392, 6945 221871 • URL: www.ekataios.com-http://sinedria-ekataios.blogspot.com/- http://ekataios.blogspot.com/ • E-mail: ekataios@gmail.com-sinedria.ekataios@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου