Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2011

Επιστημονική Επιτροπή - Scientific Committee

Επιστημονική Επιτροπή
Δ. Ιακώβ, Καθηγητής Τμήματος Φιλολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Χ. Ιωαννίδου, Καθηγήτρια Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Θ. Κακριδής, Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Α. Μιχαλόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Φιλολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Β. Μπαρμπούση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Δ. Νικήτας, Καθηγητής Τμήματος Φιλολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κ. Οικονομάκος, Ερευνητής Α΄ Βαθμίδας Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας Ακαδημίας Αθηνών

Ι. Πετρόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Στ. Πιπεράκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Σχολής Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένου- ΤΕΙ Αθήνας

Κ. Πιτσάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Ε. Σαράντη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών - Μέλος Διοικούσας Επιτροπής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Αν. Σιώψη, Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήματος Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου

Κ. Συνοδινού, Καθηγήτρια Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Τιμητικό μέλος: Ι. Παπαδοπούλου, Λέκτορας Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

* * *
Scientific Committee

Prof. Dr. D. Iakob, Department of Philology-Aristotle University of Thessaloniki

Prof. Dr. Ch. Ioannidou, Department of Greek Philology-Democritus University of Thrace
Emeritus Prof. Dr. Th. Kakridis, Department of Philology-University of Ioannina

Reader Dr. A. Michalopoulos, Department of Philology-National and Kapodistrian University of Athens

Assistant Prof. Dr. B. Barboussi, Department of Theatre Studies-University of Peloponnese

Prof. Dr. D. Nikitas, Department of Philology-Aristotle University of Thessaloniki

Prof. Dr. C. Oikonomakos, Researcher of the Research Center for Greek and Latin Literature-Academy of Athens

Assistant Prof. Dr. I. Petropoylos, Department of Greek Philology-Democritus University of Thrace

Reader Dr. St. Piperaki, School of Internal Architecture, Decoration and Design, Technological Educational Institute of Athens

Prof. Dr. C. Pitsakis, Law School- Democritus University of Thrace

Assistant Prof. Dr. Hel. Saranti, Department of Philology-University of Patras

Reader Dr. An. Siopsi, Department of Music-Ionian Univerisity

Prof. Dr. K. Synodinou, Department of Philology-University of Ioannina

Ηonorary Member: Lecturer Dr. I. Papadopoulou, , Department of Greek Philology-Democritus University of Thrace

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου