Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2011

Πληροφορίες για τη συμμετοχή - Information about the participation

2ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ


«Χώρος και Χρόνος στο Αρχαίο Θέατρο»
Αλεξανδρούπολη, 15-18 Μαΐου 2008

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Έξοδα εγγραφής και συμμετοχής στο Συνέδριο:
Φοιτητές: 20,00 €
Λοιποί: 50,00 €

Περιλαμβάνονται: διατροφή (coffee break, γεύματα), φάκελος του Συνεδρίου.
Σημείωση: Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο για τους συνέδρους των οποίων η ανακοίνωση θα εγκριθεί από την Επιστημονική Επιτροπή.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:
Αποστολή ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ-
Καταβολή εξόδων εγγραφής και συμμετοχής.

Η καταβολή των εξόδων συμμετοχής γίνεται με κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, στο λογαριασμό της Ένωσης «Εκαταίος»: 463/480004-42
με τη σημείωση: Για το 2ο Διεθνές Συνέδριο για τον Ελληνικό Πολιτισμό.

Η Αίτηση Συμμετοχής μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά:
ekataiosconference2008@gmail.com .
ή να σταλεί ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
Ένωση «Εκαταίος»
Ίωνος Δραγούμη 42,
68 100 Αλεξανδρούπολη,
Νομός ΈβρουΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ:
Οι περιλήψεις (μέχρι 600 λέξεις) μπορούν επίσης να υποβληθούν ηλεκτρονικά ή να σταλούν στην παραπάνω διεύθυνση.


Ενδιαφερόμενοι Έλληνες Σύνεδροι (σε περιορισμένο αριθμό) θα μπορούν να καταθέσουν την ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και τα έξοδα εγγραφής στη Γραμματεία του Συνεδρίου και πριν από την έναρξη των εργασιών∙ στην περίπτωση αυτή στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η διαμονή σε ξενοδοχείο, για την οποία θα πρέπει να μεριμνήσουν οι ίδιοι.

* * *

ΙΙ. INTERNATIONAL CONFERENCE
ON HELLENIC CIVILIZATION“Space and Time in Ancient Theatre”

Alexandroupolis
May 15-18, 2008


INFORMATION ABOUT THE PARTICIPATION

Registration fee:
Students: 20,00 €
Others: 50,00 €

Meals and receptions are included.
N.B.: The accommodation expenses will be covered only if the Academic Committee accepts the abstract for an oral communication.

How to attend:
Submission of the REGISTRATION FORM-
Payment of the registration fee.
Those interested to attend should deposit the amount in the following bank account of the National Bank of Greece: 463/480004-42
N.B.: For the 2nd Internation Conference on Hellenic Civilization

The REGISTRATION FORM can be submitted in the e-mail:
ekataiosconference2008@gmail.com .
or send to the following address:
Cultural Society "Ekataios"
Ionos Dragoumi 42,
68 100 Alexandroupolis,
GREECE


ORAL COMMUNICATIONS:
The Abstracts (not more than 600 words) can be submitted by e-mail or be sent by post to the above address.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου