Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2015

Πρακτικά 3ου Συνεδρίου : «Αναπαραστάσεις Γυναικών σε Έργα Ανδρών Δημιουργών της Μεσογείου»EIΣΑΓΩΓΗ: ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΝΟΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ;

Μαρία Γκασούκα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

             Η άποψη του Ήγκλετον (1989:6) για την υπάρχουσα συστοιχία μεταξύ καλλιτεχνικού έργου και κυρίαρχων αντιλήψεων για την εξουσία αποτελεί φαινόμενο διαχρονικό της τέχνης. Αναδεικνύει  κάθε φορά τη σχέση της με τα σημαντικά (κάποτε μάλιστα οικουμενικά) αιτήματα κοινωνικής αλλαγής, «σχέση μεταβλητή, διαλεκτική, διαφορετικών επιπτώσεων, ανάλογα με την εποχή και τις περιστάσεις» (Γκασούκα, 2004:722). Αυτή η σχέση τέχνης και (έμφυλης) δύναμης  διερευνήθηκε από το συνέδριο μας και  αφορά στον επαναπροσδιορισμό της.

Σάββατο, 29 Ιουνίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Ανακοινώνεται ότι το Διεθνές Συμπόσιο  με θέμα «Ελληνικός Πολιτισμός και Προσέγγιση του Θείου» που θα διεξάγονταν στη Σαμοθράκη από 22 έως 25 Αυγούστου  2013, αναβάλλεται για το  επόμενο έτος. Ο λόγος της αναβολής είναι ότι πολλές από τις εισηγήσεις είχαν το ίδιο θέμα και δεν κάλυπταν τα ζητούμενα του συμποσίου.

Παρακαλούνται όσοι από τους εισηγητές έχουν καταθέσει προκαταβολή και δεν έχουν αποστείλει  στην Ένωση sinedria.ekataios@gmail.com  ενημερωτικό έγγραφο της τράπεζας για τη συμμετοχή τους στο συμπόσιο, να το αποστείλουν σε ηλεκτρονική μορφή μαζί με τον αριθμό λογαριασμού τους, για να τους επιστραφούν τα χρήματα.

Σάββατο, 9 Μαρτίου 2013

Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Σ Υ Μ Π Ο Σ Ι Ο

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
«Ελληνικός Πολιτισμός και Προσέγγιση του Θείου»
Ο βασικός σκοπός του Διεθνούς Συμποσίου  είναι να αρχίσει ένας ευρύς, διεπιστημονικός διάλογος για το νόημα των αρχαίων μυστηρίων, την  επίδρασή τους στο Χριστιανισμό και τη σημασία τους για το σύγχρονο κόσμο.
Τα θέματα των ανακοινώσεων θα περιέχουν τα Καβείρια Μυστήρια, τα Ελευσίνια,  τα Διονύσια, τα Μυστήρια του Ορφέα και τη σχέση τους με τα Χριστιανικά Μυστήρια.
Τόπος  και χρόνος  διεξαγωγής:  Σαμοθράκη 22-25 Αυγούστου  2013
Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους που θα ήθελαν να συμμετέχουν στο συμπόσιο να αποστείλουν κατ’ αρχάς «Αίτηση Συμμετοχής» ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση (sinedria.ekataios@gmail.com), τίτλο και  περίληψη εισήγηση  στην ελληνική και αγγλική μέχρι 30 Απριλίου  2013.
Θα ακολουθήσει   διευκρινιστική  εγκύκλιος  στους συμμετέχοντες.
Επιστημονική Επιτροπή Συμποσίου:
Professor Carl A.P. Ruck, Boston University
Professor Μαρία Τζάνη, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Professor Evie Zakariades Holmberg ,  Boston University
Οργάνωση Συμποσίου:  Ένωση Πολιτισμολόγων Ελλάδος  (ΕΚΑΤΑΙΟΣ)
Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν στις ιστοθέσεις http://sinedria-ekataios.blogspot.com/, www.ekataios.com
Η Οργανωτική Επιτροπή
INTERNATIONAL SYMPOSIUM
CALL FOR PAPERS
«Greek Culture and the Divine Approach»
The main purpose of the International Symposium is to begin a broad, interdisciplinary dialogue about the meaning of the ancient mysteries, their impact on Christianity and their significance for the modern world.
The subjects of announcements will contain the Cabirian Mysteries, the Eleusinian Mysteries, the Dionysia, the Mysteries of Orpheus and their relationship with the Christian Mysteries.
 The Symposium will take place in Samothrace from 22 to 25 August 2013.
We invite all those that interested in participating in the symposium to send first "Application Form" online at the following address (sinedria.ekataios @ gmail.com), title and summary presentation in Greek and English until 30 April 2013.
We follow circular clarifying the participants.
Scientific Committee of the Symposium:
Professor Carl A.P. Ruck, Boston University
Professor Μαρία Τζάνη, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Professor Evie Zakariades Holmberg ,  Boston University
Organization: EKATAIOS
More information will be announced on the websites http://sinedria-ekataios.blogspot.com/, www.ekataios.com
The Organizing CommitteeΠαρασκευή, 8 Μαρτίου 2013

Γνωστοποίηση Συμμετοχής/Notification of ParticipationΔ Ι Ε Θ Ν Ε Σ   Σ Υ Μ Π Ο Σ Ι Ο
«Ελληνικός Πολιτισμός και Προσέγγιση του Θείου»
                                         ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Επώνυμο:

Όνομα:

Ίδρυμα-Οργανισμός-Σχολείο:

Ιδιότητα:

Διεύθυνση  Επικοινωνίας

Οδός - Αριθμός:

Πόλη:     T.Κ.

Χώρα:

Τηλέφωνο:     Fax: 

E-mail:


Σκοπεύω να παρακολουθήσω το συνέδριο.
Ναι         Όχι   

Σκοπεύω να υποβάλω εργασία για παρουσίαση.
Ναι          Όχι

Αν ναι, παρακαλώ αναφέρετε τον τίτλο της εργασίας.

Αποστείλετε τη φόρμα με email στη διεύθυνση:sinedria.ekataios@gmail.com


Ίωνος Δραγούμη 42 • 68 100 Αλεξανδρούπολη Τηλ.: 25510 28392, 6945 221871 • URL: www.ekataios.com-http://sinedria-ekataios.blogspot.com/- http://ekataios.blogspot.com/ • E-mail: ekataios@gmail.com-sinedria.ekataios@gmail.com
INTERNATIONAL SYMPOSIUM

 «Greek Culture and the Devine Approach »                                 PARTICIPATION FORM (to be filled in by candidate participants)

Surname:

First Name:

Institution-Organization-School:

Job Description:

Correspondence Address:

Street Number:

City/Town:

Postal Code:

Country:

Phone No:    

Fax No: 

E-mail:


I am attending the Conference.
Yes        No  

I will submit an abstract for presentation
Yes          No

If you are submitting an abstract for presentation, please write the title of the presentation:

You can fill in the form and email it to the following address:           sinedria.ekataios@gmail.com (recommended)
Ionos Dragoumi  42 • 68 100 Alexandroupolis Τel.: +30 25510 28392, 6945 221871 • URL: www.ekataios.com-http://sinedria-ekataios.blogspot.com/- http://ekataios.blogspot.com/ • E-mail: ekataios@gmail.com-sinedria.ekataios@gmail.com

Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2012

3η Εγκύκλιος / 3nd Circular


Αγαπητές /οί φίλες/οι,

Προκειμένου να προχωρήσουμε στην έκδοση των πρακτικών του Συνεδρίου «Ο Μύθος ως Μορφή Δύναμης, Δημιουργίας και Πολιτιστικής Αναβίωσης» σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

1.Τα πρακτικά θα εκδοθούν από τον βασικό φορέα οργάνωσης του Συνεδρίου, την «Ένωση Πολιτισμολόγων Ελλάδος  «Ελληνικός Πολιτισμός» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου «ΕΚΑΤΑΙΟΣ».

2.και οι σχετικές ανακοινώσεις πρέπει να κατατεθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση sinedria.ekataios@gmail.com  έως την 1/4/2013.

3.Οι ανακοινώσεις δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν σε σύνολο τις 7.000 λέξεις (συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων και της βιβλιογραφίας) στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

4.Το όνομα της/του συντάκτριας/η, η ιδιότητά του/της, το ίδρυμα στο οποίο ανήκει, όπως και ο τίτλος της Ανακοίνωσης και οι πιθανοί υπότιτλοι, πρέπει να είναι με κεφαλαία γράμματα και να μην ακολουθούνται από κάποιο σημείο. Ειδικότερα, ο τίτλος εισήγησης να είναι στοιχισμένος στο κέντρο με Times New Roman 14, bold (ένα κενό σειράς). Απαραίτητη η ηλεκτρονική διεύθυνση εισηγητών/τριών (δύο κενά σειράς).

5.Το κείμενο πρέπει να είναι γραμμένο στο πρόγραμμα Word με γραμματοσειρά Times New Roman, Χαρακτήρες 12, για το κείμενο της εισήγησης. 10, για τις υποσημειώσεις, Διάστιχο: 1 (μονό) και διαστάσεις σελίδας: δεξιά-αριστερά 3cm, πάνω-κάτω 4cm. Οι υποσημειώσεις (συμπληρωματικές, επεξηγηματικές, κ.ά.) πρέπει να είναι υποσελίδιες, με συνεχή αρίθμηση

6.Το όνομα της/του συντάκτριας/η, η ιδιότητά του/της, το ίδρυμα στο οποίο ανήκει, όπως και ο τίτλος της Ανακοίνωσης και οι πιθανοί υπότιτλοι, πρέπει να είναι με κεφαλαία γράμματα και να μην ακολουθούνται από κάποιο σημείο. Ειδικότερα, ο τίτλος εισήγησης να είναι στοιχισμένος στο κέντρο με Times New Roman 14, bold (ένα κενό σειράς). Απαραίτητη η ηλεκτρονική διεύθυνση εισηγητών/τριών (δύο κενά σειράς).

7.Οι βιβλιογραφικές αναφορές να αναφέρονται σε συντομευμένη μορφή μέσα στο κείμενο ως εξής: (Μοsse,1993) όταν αφορά σε μία/ένα συγγραφέα, (Carby,1993:25-32) όταν αφορά σε συγκεκριμένη/συγκεκριμένες σελίδα/σελίδες, (Ηοοκ, Lakof and Mead, 1993) για περισσότερους/ες από ένα/μία συγγραφείς, (Richter, 1971, Zeitlin, 1978) όταν αναφερόμαστε σε περισσότερα από ένα έργα, (Riffaterre 1990α) ή (Riffaterre 1990β), για αναφορές σε περισσότερα από ένα βιβλία του ίδιου συγγραφέα που έχουν εκδοθεί την ίδια χρονιά.

 

INSTRUCTION FOR THE PUBLICATION OF THW PROCEEDINGS OF THE CONFERENCE

      

                Estimated friends,

In order to carry on with the publication of the proceedings of the International Conference «The Myth as a Form of Power, Creativity and Cultural Revival» we would like to inform you of the followings:

The proceedings will be published by the basic body organization of the Conference, the Union of Students and Graduates of the Academical Program “Hellenic Civilization” of The Greek Open University “EKATAIOS”.

The related announcements ought to be deposited in the following e-mail address : sinedria.ekataios@gmail.com  until 1/4/2013

The announcements must not exceed the limit of 7.000 words (including the notes and the bibliography) in Greek or English language.

The name of the author, the status, the name of the Institution in which belongs, the title of the announcement and the possible subtitles should be written in capital letters and should not be followed by any punctuation. More specifically, the tile of the paper must be centered, written in Times New Roman, size 14, bold (a blank line). Essential is the electronic address of the authors (two blank lines).

The text should be written in Microsoft Word, in Times New Roman, size 12 for the text of the paper and size 10 for the footnotes, spacing : 1 (single) and page dimensions : left-right 3cm and up-down 4cm. The footnotes (explanatory, additional, etc.) must be sub paged with continual numbering.

Bibliographic references should be added in an abridged form in the text as follows : (Mosse, 1993) when referred to an author, (Carby, 1993:25-32) when referred to certain pages, (Ηοοκ, Lakof and Mead, 1993)  for more than one authors, (Richter, 1971, Zeitlin, 1978) for more than one works and (Riffaterre 1990α) or (Riffaterre 1990β) for references in more than one books of the same author that were published the same year.

Note:  It will not be allowed modification of the text, except the bibliographic supplements taking into account the material published after the submission of the manuscripts. Short additions may be submitted only after previous communication.