Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 16 Ιουλίου 2019

Επαναλειτουργία της Ένωσης Πολιτισμολόγων Ελλάδος ΕΚΑΤΑΙΟΣ


ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Αρ. Έγκρ.  91/ 19-3-2003 & 168/16-6-2011, Μονομελές Πρωτοδικείο Ξάνθης
Ίωνος Δραγούμη 42    68 100 Αλεξανδρούπολη

Τηλ.: 25510 28392, 6945 221871 • URL: www.ekataios.com http://ekataios.blogspot.com •  E-mail: ekataios@gmail.com - http://sinedria-ekataios.blogspot.gr/ sinedria.ekataios@gmail.com


Αλεξανδρούπολη, 16 Ιουλίου   2019
                                                                 
                                                          
Προς
Συντονιστή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ...........................του Ε.Α.Π.

Κο. .............

Θέμα: Επαναλειτουργία της Ένωσης Πολιτισμολόγων Ελλάδος

 Κ. Καθηγητά,
Ονομάζομαι Δ. Μ. και παρακολουθώ το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ΄΄Δημόσια Ιστορία΄΄ .
Το 2004 ως προπτυχιακός φοιτητής στο πρόγραμμα σπουδών ΄΄Ελληνικός Πολιτισμός΄΄ του ΕΑΠ, μαζί με άλλους συναδέλφους δημιουργήσαμε τον 1ο φοιτητικό σύλλογο με την  επωνυμία «Εκαταίος».

Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2015

Πρακτικά 3ου Συνεδρίου : «Αναπαραστάσεις Γυναικών σε Έργα Ανδρών Δημιουργών της Μεσογείου»EIΣΑΓΩΓΗ: ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΝΟΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ;

Μαρία Γκασούκα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

             Η άποψη του Ήγκλετον (1989:6) για την υπάρχουσα συστοιχία μεταξύ καλλιτεχνικού έργου και κυρίαρχων αντιλήψεων για την εξουσία αποτελεί φαινόμενο διαχρονικό της τέχνης. Αναδεικνύει  κάθε φορά τη σχέση της με τα σημαντικά (κάποτε μάλιστα οικουμενικά) αιτήματα κοινωνικής αλλαγής, «σχέση μεταβλητή, διαλεκτική, διαφορετικών επιπτώσεων, ανάλογα με την εποχή και τις περιστάσεις» (Γκασούκα, 2004:722). Αυτή η σχέση τέχνης και (έμφυλης) δύναμης  διερευνήθηκε από το συνέδριο μας και  αφορά στον επαναπροσδιορισμό της.

Σάββατο, 29 Ιουνίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Ανακοινώνεται ότι το Διεθνές Συμπόσιο  με θέμα «Ελληνικός Πολιτισμός και Προσέγγιση του Θείου» που θα διεξάγονταν στη Σαμοθράκη από 22 έως 25 Αυγούστου  2013, αναβάλλεται για το  επόμενο έτος. Ο λόγος της αναβολής είναι ότι πολλές από τις εισηγήσεις είχαν το ίδιο θέμα και δεν κάλυπταν τα ζητούμενα του συμποσίου.

Παρακαλούνται όσοι από τους εισηγητές έχουν καταθέσει προκαταβολή και δεν έχουν αποστείλει  στην Ένωση sinedria.ekataios@gmail.com  ενημερωτικό έγγραφο της τράπεζας για τη συμμετοχή τους στο συμπόσιο, να το αποστείλουν σε ηλεκτρονική μορφή μαζί με τον αριθμό λογαριασμού τους, για να τους επιστραφούν τα χρήματα.

Σάββατο, 9 Μαρτίου 2013

Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Σ Υ Μ Π Ο Σ Ι Ο

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
«Ελληνικός Πολιτισμός και Προσέγγιση του Θείου»
Ο βασικός σκοπός του Διεθνούς Συμποσίου  είναι να αρχίσει ένας ευρύς, διεπιστημονικός διάλογος για το νόημα των αρχαίων μυστηρίων, την  επίδρασή τους στο Χριστιανισμό και τη σημασία τους για το σύγχρονο κόσμο.
Τα θέματα των ανακοινώσεων θα περιέχουν τα Καβείρια Μυστήρια, τα Ελευσίνια,  τα Διονύσια, τα Μυστήρια του Ορφέα και τη σχέση τους με τα Χριστιανικά Μυστήρια.
Τόπος  και χρόνος  διεξαγωγής:  Σαμοθράκη 22-25 Αυγούστου  2013
Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους που θα ήθελαν να συμμετέχουν στο συμπόσιο να αποστείλουν κατ’ αρχάς «Αίτηση Συμμετοχής» ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση (sinedria.ekataios@gmail.com), τίτλο και  περίληψη εισήγηση  στην ελληνική και αγγλική μέχρι 30 Απριλίου  2013.
Θα ακολουθήσει   διευκρινιστική  εγκύκλιος  στους συμμετέχοντες.
Επιστημονική Επιτροπή Συμποσίου:
Professor Carl A.P. Ruck, Boston University
Professor Μαρία Τζάνη, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Professor Evie Zakariades Holmberg ,  Boston University
Οργάνωση Συμποσίου:  Ένωση Πολιτισμολόγων Ελλάδος  (ΕΚΑΤΑΙΟΣ)
Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν στις ιστοθέσεις http://sinedria-ekataios.blogspot.com/, www.ekataios.com
Η Οργανωτική Επιτροπή
INTERNATIONAL SYMPOSIUM
CALL FOR PAPERS
«Greek Culture and the Divine Approach»
The main purpose of the International Symposium is to begin a broad, interdisciplinary dialogue about the meaning of the ancient mysteries, their impact on Christianity and their significance for the modern world.
The subjects of announcements will contain the Cabirian Mysteries, the Eleusinian Mysteries, the Dionysia, the Mysteries of Orpheus and their relationship with the Christian Mysteries.
 The Symposium will take place in Samothrace from 22 to 25 August 2013.
We invite all those that interested in participating in the symposium to send first "Application Form" online at the following address (sinedria.ekataios @ gmail.com), title and summary presentation in Greek and English until 30 April 2013.
We follow circular clarifying the participants.
Scientific Committee of the Symposium:
Professor Carl A.P. Ruck, Boston University
Professor Μαρία Τζάνη, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Professor Evie Zakariades Holmberg ,  Boston University
Organization: EKATAIOS
More information will be announced on the websites http://sinedria-ekataios.blogspot.com/, www.ekataios.com
The Organizing CommitteeΠαρασκευή, 8 Μαρτίου 2013

Γνωστοποίηση Συμμετοχής/Notification of ParticipationΔ Ι Ε Θ Ν Ε Σ   Σ Υ Μ Π Ο Σ Ι Ο
«Ελληνικός Πολιτισμός και Προσέγγιση του Θείου»
                                         ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Επώνυμο:

Όνομα:

Ίδρυμα-Οργανισμός-Σχολείο:

Ιδιότητα:

Διεύθυνση  Επικοινωνίας

Οδός - Αριθμός:

Πόλη:     T.Κ.

Χώρα:

Τηλέφωνο:     Fax: 

E-mail:


Σκοπεύω να παρακολουθήσω το συνέδριο.
Ναι         Όχι   

Σκοπεύω να υποβάλω εργασία για παρουσίαση.
Ναι          Όχι

Αν ναι, παρακαλώ αναφέρετε τον τίτλο της εργασίας.

Αποστείλετε τη φόρμα με email στη διεύθυνση:sinedria.ekataios@gmail.com


Ίωνος Δραγούμη 42 • 68 100 Αλεξανδρούπολη Τηλ.: 25510 28392, 6945 221871 • URL: www.ekataios.com-http://sinedria-ekataios.blogspot.com/- http://ekataios.blogspot.com/ • E-mail: ekataios@gmail.com-sinedria.ekataios@gmail.com
INTERNATIONAL SYMPOSIUM

 «Greek Culture and the Devine Approach »                                 PARTICIPATION FORM (to be filled in by candidate participants)

Surname:

First Name:

Institution-Organization-School:

Job Description:

Correspondence Address:

Street Number:

City/Town:

Postal Code:

Country:

Phone No:    

Fax No: 

E-mail:


I am attending the Conference.
Yes        No  

I will submit an abstract for presentation
Yes          No

If you are submitting an abstract for presentation, please write the title of the presentation:

You can fill in the form and email it to the following address:           sinedria.ekataios@gmail.com (recommended)
Ionos Dragoumi  42 • 68 100 Alexandroupolis Τel.: +30 25510 28392, 6945 221871 • URL: www.ekataios.com-http://sinedria-ekataios.blogspot.com/- http://ekataios.blogspot.com/ • E-mail: ekataios@gmail.com-sinedria.ekataios@gmail.com